Så er der nyt...


 • Referat fra sidste bestyrelsesmøde den 06.06.2024
 • Budgetopfølgning pr. 03-06.2024


Gå ind under menupunktet "Intern info" og læs


__________________________________________________________Til orientering..


Ændringer i elevatorbelysningen.

Bestyrelsen har nu fået installeret LED-lys i vores 10 elevatorer. Når I bruger elevatoren næste gang, vil I opdage, at der nu sidder et rundt LED-armatur i loftet, som oplyser elevatoren i stedet for lyset fra panelet i elevatorens højre side.  Tidligere var elevatorernes lys tændt døgnet rundet alle årets dage, men nu vil lyset i elevatorerne først tænde, når man trykket på elevatorknappen, og døren går op. Når elevatoren forlades og døren lukkes igen, vil lyset slukke efter ca. 30 sekunder.

Loftsarmaturet står til at have en brændetid på 50.000 timer, og alt i alt er dette her en strømbesparelse på over 3.000 kWh om året.

P.b.v.

Poul Linneberg---------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Hvis Døren i Elevatoren skal stå åben så.......læs dette, det er.....VIGTIGT.......


Beboerne gøres opmærksom på, at såfremt de har behov for at en elevatordør står åben i længere tid, så kan man blænde sensoren, som sidder i højre side af elevatorens dørkarm med ex. gaffatape eller en klud.

Problemet, som vi har med mellemrum opstår ved elevatordøren, fordi den ikke kan tåle, hvis ting sidder i klemme når den lukker.

Dette kan resultere i at tandremmen eller kilerammen hopper af eller brister med en stor reparationsudgift til ejerforeningen.NYT fra Frederikssund Kommune 2. februar 2023


Kultur- og Havnebad klar til at blive bygget


Forberedelserne til etablering af Kultur- og Havnebadet er nu færdige og Byrådet har frigivet pengene til byggeriet. Kultur- og Havnebadet forventes at være klar til indvielse i slutningen af 2023.


- Det er en stor glæde at vi nu er nået så langt, at byggeriet af det nye Kultur- og Havnebad kan sættes i gang. Der har jo været lidt bump på vejen, men nu sker det, og vi kan alle se frem til at få et virkelig lækkert havnebad med gode faciliteter til de badeglade gæster. Jeg glæder mig meget til at følge byggeriet her i 2023 og endnu mere til, at vi kan indvie det i slutningen af året, siger formand for Job, erhverv og kultur, Michael Tøgersen (I).

Kultur- og Havnebadet kommer til at ligge ved Tippen ud for indsejlingen til Frederikssund Kulturhavn. Det bliver bygget af totalentreprenør Per Aarsleff A/S, der forventer at etablere byggepladsen i midten af april.


I det sidste halve års tid er der indhentet myndighedsgodkendelse i forhold til Byggeloven samt Lov om Sikkerhed til Søs. Derudover er projektet blevet tilrettet efter Byrådets ønske om ud at udvide med et ekstra toilet samt udvidede omklædningsfaciliteter.


I første omgang bliver der bygget fundament og samlet stålkonstruktioner og lamelskærme. I juni ankommer pontonerne og herefter kan Per Aarsleff A/S begynde at bygge ovenpå.


- Det bliver et rigtig lækkert havnebad, som svømmeglade borgere kan se frem til. Jeg tror, det kan blive et nyt vartegn for Frederikssund med sit flotte udseende og fantastiske beliggenhed. Og jeg er sikker på, at brugerne af det vil blive glade for den her nye unikke mulighed for at bade i havet, siger Michael Tøgersen.


Kultur- og Havnebadet har fået 8,2 millioner kroner i fondsmidler fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond. Frederikssund Ny Initiativråd har ansøgt Friluftsrådet og modtaget støtte på 300.000 kroner til øremærkede formål, der kan skabe aktiviteter for skole og institutioner på og ved havnebadet.


-----------------------------------------------------------------------------


Entreprenør til Kultur- og Havnebadet er fundet


Frederikssund Kommune 6. januar 2022


Byrådet har godkendt Per Aarsleff A/S som totalentreprenør til Kultur- og Havnebadet.

Det forventes, at Kultur og Havnebadet vil stå færdigt i forsommeren 2023.

Frederikssund Kommune har sammen med Frederikssund Ny Initiativråd og A.P. Møller Fonden gennemført et totalentreprenør udbud, som Per Aarsleff A/S har vundet. Det er fortsat Emcon, der er bygherrerådgiver, og Christensen og Co, som har tegnet projektet, er underrådgiver.

Det glæder mig, at der nu igen er fremdrift i Kultur- og Havnebadet. Kultur- og Havnebadet er jo et vigtigt omdrejningspunkt, når vi ønsker at skabe mere liv og udvikle Kulturhavnen, siger borgmester Tina Tving Stauning (A).

Udbuddet er foregået som en omvendt licitation, hvor der på forhånd er fastlagt en sum, som projektet skal holde sig inden for. Der blev derfor alene budt på kvalitative underkriterier.

Nu skal Per Aarsleff A/S i gang med at udarbejde en plan for projektet, som byrådet får fremlagt til godkendelse i juni 2022.
- Vi glæder os til samarbejdet med Frederikssund Kommune om det nye Kultur- og Havnebad. Et spændende projekt, der involverer en lang række af de specialkompetencer som vi har ”in-house” i Aarsleff. Vi har tidligere leveret havnebade i stil med projektet her og det glæder os, at vi nu skal lave et anlæg til glæde for Frederikssund Kommune og de kommende brugere, siger Rene Kold Søndergaard, afdelingsingeniør i Per Aarsleff A/S.

Et nyt vartegn for Frederikssund Kommune.
Kultur- og Havnebadet kommer til at ligge bynært ved indsejlingen til Frederikssunds tidligere industrihavn og vil tilbyde badeglade borgere og gæster gode forhold for en dukkert i havet både sommer og vinter. Kultur- og Havnebadet skal være et nyt mødested og vartegn for Frederikssund Kommune, som kan samle borgerne om gode og fælles oplevelser.
Det bliver bygget af bæredygtige materialer og får form som en cirkel, der flyder på fjorden. Det vil blive beklædt med træ, der falder flot ind i naturen, som omgiver havnebadet. Træet vil med tiden ændre sig, så det får en farve, der minder om sølv.
Kultur- og Havnebadet blev tidligere forsinket, da det ikke lykkedes at finde en hovedentreprenør ved første udbudsrunde i 2019. Siden er der blevet kigget nærmere på projektet i samarbejde med bygherrerådgiveren, og med det nye udbud er det lykkedes at finde en totalentreprenør. Det forventes nu, at byggeriet kan gå i gang i sommeren 2022 og stå færdigt i forsommeren 2023.


Henvendelse fra Vurderingsstyrelsen vedrørende fastsættelse af grundværdi
pr. 1. oktober 2007Beboerne i nummer 2, 4 og 6 har i disse dage modtaget breve fra Vurderingsstyrelsen om en manglende fastsættelse af grundværdi pr. 1. oktober 2007.
Den manglende fastsættelse af grundværdien har medført, at der ikke er opkrævet grundskyld for de pågældende lejligheder.

For de øvrige lejligheder i bebyggelsen er der, bestyrelsen bekendt, fastsat en grundværdi og løbende opkrævet grundskyld.

Vurderingsstyrelsen skal i første omgang fastsætte en grundværdi, hvorefter det er op til Frederikssund Kommune i hvilket omfang, de med tilbagevirkende kraft, vil kræve betaling af grundskyld.

2 beboere har henvendt sig til formanden og kassereren og forespurgt om E/F Kajhusene vil assistere beboerne med en eventuel klagebehandling af ansættelsen og den efterfølgende opkrævning.

På grund af den korte klagefrist har formand/kasserer drøftet spørgsmålet, da det med så kort varsel ikke har været muligt at sammenkalde hele bestyrelsen, men på det næste bestyrelsesmøde torsdag, den 7. november 2019 vil vi bede bestyrelsen godkende vores nedenstående svar.

”I bestyrelsen har vi ikke den nødvendige viden til at behandle sagen, som vedrører grundskyld, der betales direkte af beboerne udenom ejerforeningen. Det er derfor vores opfattelse, at E/F Kajhusene ikke kan afholde udgifter til juridisk bistand vedrørende et spørgsmål, der kun angår ca. 1/3 af ejerforeningens beboere.

Vi vil tilråde de berørte beboere til en fælles behandling af sagen samt at anvende juridisk bistand, så omkostningerne til en vurdering af sagen, samt en eventuel klagebehandling minimeres.

Bestyrelsen har aldrig tidligere hørt om sagen og står uforstående overfor, at der i forbindelse med ejerskifterne efter bebyggelsens færdiggørelse ikke fra mæglere eller advokater er blevet gjort opmærksom på forholdet.”

Bruno Nielsen

Formand

Dobbeltklik her for at tilføje din egen tekst.

Til beboerne på Sydkajen.

 

Vi har oprettet en Facebook gruppe der hedder Sydkajen (Kajhuse, Enghuse og fritidsfiskerne)

Gruppen er oprettet, for at vi kan lære hinanden bedre at kende på tværs af boligtyper og beliggenhed.

Det er for sjov – det kan være de gode oplevelser på land, men også til vands.

Har I nogle gode og evt. sjove oplevelser, gode ideér til fællesskabet, billeder/ videoer eller noget helt andet, som I kan eller vil dele med Facebook gruppen.


Alt er velkommen, bare det bliver gjort i en god tone.                                  


Du er selvfølgelig også velkommen til bare at følge med i gruppen.

 

Opret dig som Facebook bruger, hvis du ikke allerede er det.

I søgefeltet skriver du : Sydkajen ( Kajhuse, Enghuse og fritidsfiskerne) så popper gruppen op og du trykker på linket. Og tryk herefter en gang til for at komme helt ind på siden.
Nu kan du anmode om at blive medlem af gruppen.


Håber I vil være med

 

Med venlig hilsen

Elsebeth Brouer Sydkajen 14 Tlf. 28691855

Eliana Nielsen   Sydkajen 77 Tlf. 20161244
  Kultur- og Havnebad på Tippen...


  Havnebad 3

  Møde d. 13/6 2018

  Statusmøde med Frederikssund kommune og Ejerforeningen Kajhusene vedr. Kultur og havnebadet.


  For kommunen deltog kultur og fritidschefen samt projektchefen for det nye havnebad, for ejerforeningen deltog Geert og undertegnede.

  Ejerforeningen var indbudt til møde for at blive orienteret om nuværende status for havnebadet. Efter en intern revidering af projektet i kommunen fik vi forelagt revideret tegninger over projektet, hvor der er taget hensyn til nogle af de ønsker, som brugerne af det nye havnebad har haft. De bemærkninger, som vi fra ejerforeningen gentagne gange har gjort opmærksom på vedr. parkeringsproblemer, åbningstider og støj, er der stort set taget hensyn til.


  Vedr. Parkering:                                                                                                                             I det nye lokalplanforslag, som netop er vedtaget og sendt i høring, står der: ”der åbnes op for parkering på tippen”. Det vil forhåbentlig løse parkeringsproblemet.


  Vedr. Åbningstider:                                                                                                                         Det er besluttet, at havnebadet skal aflukkes uden for åbningstiden ( Byrådet skal senere tage stilling til åbningstiden)


  Vedr. Støj:                                                                                                                                Kommunen har fået udarbejdet nogle beregnede støjmålinger, som ejerforeningen har fået tilsendt. Beregningerne viser, at havnebadet overholder kommunens krav til støj på 48db, samtidig er projektet udformet således, at badeområdet ligger så det øverste soldæk skulle virke som en støjskærm mod vores boliger. (Vi mangler dog oplysninger om, hvorvidt der er tale om gennemsnitsstøj på et døgn eller om det er her og nu støj)


  Vedr. projektet:                                                                                                                          Selve projektet er nu sendt til Kystdirektoratet, som har sendt det i en såkaldt stjernehøring, hvor alle relevante myndigheder skal give tilladelse til havnebadets gennemførelse, inden projektet kan sættes i gang.


  Konklusion:                                                                                                                 Ejerforeningen syntes, at mange af de bekymringer vi har fremført, er blevet imødekommet. Vi syntes dog, vi mangler svar på støj mht til de badegæster, der besøger havnebadet. (de målinger vi er blevet præsenteret for ligger 72 m ude i vandet), men det følger vi op på.


  VH

  Bruno Nielsen

  Formand  • Brev fra bestyrelsen til kommunen efter møde 6. marts 2018


  • 12. januar 2018 Vinderforslag til Kultur- og Havnebad er fundet


  • Frederikssund Kultur- og Havnebad. Projektkonkurrence 2. runde


  • Konkurrence oplæg   


  • Konkurrenceprogram   


  • Formandens brev til Byrådet vedr. ovennævnte


  • Referat fra bestyrelsens møde med kommunen vedr. det kommende havnebad.


  Gå ind under menupunktet "Intern info" "Kommunen" og læs  Fond bevilger millioner til havnebad

  8,2 millioner kroner til Frederikssund fra A.P.Møller-fond


  Efter 40 års fravær, ser det nu ud til at Frederikssund igen får et fjordbad.

  Et tilsagn fra A.P. MØLLER OG HUSTRU CHASTINE MC-KINNEY MØLLERS FOND TIL

  ALMENE FORMAAL på 8,2 mio. kroner er netop modtaget hos Frederikssund Ny

  Initiativråd.

  Stemningen var høj hos Frederikssund Ny Initiativråd (FNI) da man i denne uge modtage

  en positiv besked om, at A.P. Møller Fonden støtter etableringen af Frederikssund Fjordbad

  med et millionbeløb.

  Donationen matcher et tilsvarende beløb på 8,2 mio. kroner, som Frederikssund Kommune

  har afsat til etablering af en ny og centralt placeret badefacilitet, som skal være med til at

  løfte hele havneområdet og bykernen.

  Udover A.P. Møller Fondet har Friluftsrådet ligeledes doneret 300.000 kroner til aktiviteter

  og faciliteter omkring Fjordbadet.

  ”Jeg er glad for, at et frivilligt borgerinitiativ i form af FNI skaffer så stort et beløb, til

  anlæggelse af et havnebad centralt i kommunen. Vi vil nu i samarbejde med FNI og

  lokalområdets beboere og brugere sikre, at der igangsættes det fornødne plangrundlag for

  at havnebadet kan etableres.”, udtalte borgmester John Schmidt Andersen, da han blev

  orienteret om den store donation.

  Også formanden for FNI, Karina Hoffmann havde svært ved at få armene ned.

  ”Det bliver en kæmpe gevinst for Frederikssund, at få et havnebad og jeg er særligt

  begejstret over, at FNI har været idemagere og igangsættere af projektet med

  genetablering af et fjordbad midt i byen”, siger Karina Hoffmann. ”FNI er på denne måde

  med til at understøtte kommunens turismestrategi med fokus på fjordlandet og jeg er glad

  for det gode samarbejde, som kommunen og FNI har omkring dette projekt”, slutter Karina

  Hoffmann

  Et stort fokus i processen fremadrettet vil blive lagt på inddragelse af byens borgere,

  beboerne på havnen og alle de foreninger der har været fødselshjælpere på

  fjordbadsprojektet. Fondet lægger vægt på at Fjordbadet skal blive en succes for byen og

  derfor skal alle interessenter inviteres til at komme med input til den endelige udførelse af

  Fjordbadet. Fjordbadet forventes at kunne tages i brug i løbet af et par år.


  Publiceret: Frederikssund Avis den 04. Oktober 2016 09:30


  KØBER-KARTOTEK


  Se vores nye side med et "KØBER-KARTOTEK" hvor interesserede købere til en lejlighed i Kajhusene kan blive skrevet op.


  Så hvis Du/I går i salgstanker kan det være en god idé at gå ind der og se om der allerede står interesserede købere og venter på en ledig lejlighed.

  (Se spalten øverst til højre)

           

  HUSK du skal logge ind for at komme ind til "INTERN INFO"


  Fremover skal du logge-ind hvis du skal ind under menupunktet "INTERN-INFO"

  Alle beboere der er opført på beboerlisten med mail-adresse har fået tilsendt Brugernavn og Password.


  • Hvis der er nogle der mangler Brugernavn og Password må man sende en mail til web-master Erik

  erik@kajhusene.dk  så vil han sende det til jer.

  Hvis I/Du går i salgstanker så KLIK ind og se om der måske allerede findes potentielle købere i vores køberkartotek som er interesseret i at købe en ejerlejlighed her i vores dejlige bebyggelse.


  Der er lige nu

  interesseret køber...


  KLIK HER...!

  KONTAKT FORENINGEN:

  Ønsker Du at kontakte   foreningen

  kan Du bruge denne mail-adresse

   bestyrelsen@kajhusene.dk


  RETTELSE TIL BEBOERLISTE:

  Send en mail til web-master

  Erik Jørgensen

  erik@kajhusene.dk


  Få din egen mail-adresse på Kajhusenes domæne, f.eks:

  ditnavn@kajhusene.dk

  Send en mail til web-master

  erik@kajhusene.dk

  Skal vi ha' et Havnebad på Tippen?


  Gå ind under menupunktet

  "Intern info" her kan du under Kommunen læse mere om deres planer omkring Turisme 2015-2019.

  Havnebadet på Tippen indgår i disse planer.


  Vi vil løbende her, på Kajhusene's hjemmeside, prøve at holde jer informeret om kommunens tiltag

  omkring Havnebad på Tippen.